بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه 9 فروردین 1396 23:42

نویسنده : محسن دیناروند
ارسال شده در: یادداشت ها ، یا الله ،

یا الله  

نه اینكه فقط گفته باشند، بلكه این یك حقیقت مسلم ، یقینی و انكارناپذیر است كه بی نام آن یگانه مهربان،آن یگانه ای كه لطف كرده و هستی امان بخشیده ، آن یگانه ای گه در سختی ها ، كه در آسانی ها ، كه در مواجه ی با بدی ها، زشتی ها ، پلیدی ها و شیطان ها ، همیشه به او پناه برده ایم و می بریم هیچ كاری را آغازگر نباشیم كه اگر شدیم به سر انجامی نیک نمی رسیم چرا كه ره به مقصود  مطلوب نبرده ایم . و امروز این بنده كوچك نه اعتقاد دارم و نه جرأتش را كه بی نام آن معبود یگانه ی بی همتا آغاز كنم ، پس با نامش و با یادش آغاز می كنم و از همو می طلبم كه در این مسیر این توفیق را به دست من بسپارد كه همیشه و در همه حال و در هر زمان و مكان به یادش باشم و نامش را به زلف دلم و زبانم گره بزنم ( انشاءالله) . و هیچگاه مطلبی حتی به قدر كلمه ای ،  نه ، حتی به قدر حرفی بی یادش و بی رضایش نگویم ، ننویسم و نپذیرم ؛ و در این راه تنها و تنها از او ،كمك می جویم كه فقط در شأن اوست و بس و راستی تا یادم نرفته !!! چه می گویم ؟ مگر ممكن است فراموش كنم ؟  چه را ؟ توسل، آری توسل را می گویم :  در این مسیر عزیز ، در این مسیر زیبا ، در این مسیر مقدس که آغاز نموده ام من در برابر خدای خویش آنقدر ناچیزم كه به سان هیچ می ماند و البته كه هیچ و آری اكنون در این راه از خوبان خدا - معصومین (ع) -آن چهارده نور مدد بجویم و بسیار خوشحالم که بنده ی كوچك خدا امروز با این احوال این امر  را آغاز می کنم . از خدا می خواهم كه فرداها نیز مثل امروز صدای توسل همچون صدای توكل بر مناره های دلم طنین انداز با شد(انشاءالله)
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بسم الله ، آغاز راه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 فروردین 1396 11:32